คณะที่ปรึกษาโครงการฯ ลงติดตามพื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมศาลากลาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พล.อ.นิพนธ์ ภารัญนิตย์ รองประธานที่ปรึกษาโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมคณะ เดินทางเพื่อไปลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเข้าร่วมประชุมการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการพระราชดำริ กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ ภายหลังการประชุม พล.อ.นิพนธ์ พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ภายในศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปาย ตามพระราชดำริ (ศูนย์ท่าโป่งแดง) ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง

ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ ถือเป็นแหล่งศึกษาและเรียนรู้การใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดการดินในพื้นที่ลุ่ม-ดอน ในการทำการเกษตร ตลอดจนการเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์กรมพัฒนาที่ดิน เป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งด้านพืชและสัตว์ ขยายผลสู่เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย โดยศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน ดำเนินการผลิตแกะเพื่อกระจายให้แก่เกษตรกรและเครือข่ายผู้เลี้ยงแกะในพื้นที่ นำขนแกะมาผลิตเป็นผ้าพันคอ เสื้อ หมวก กระเป๋า และผ้าคลุมไหล่ การส่งเสริมการเลี้ยงไก่แม่ฮ่องสอน โดยปศุสัตว์จังหวัด ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน เข้ามาส่งเสริมการเลี้ยงไก่

ปัจจุบันได้สร้างอาชีพให้แก่เกษตรกร สามารถจำหน่ายไก่สวยงาม ไก่มีชีวิต กิโลกรัมละ 120 บาท ไก่ชำแหละกิโลกรัมละ 180 บาท นอกจากนี้ ยังได้มีการส่งเสริมการเลี้ยงหมูดำเชียงใหม่ การผลิตสัตว์น้ำ ปลา แจกจ่ายให้ประชาชน เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านข้าว การผลิตข้าวปลอดภัยและเมล็ดพันธุ์ข้าวกระจายไปสู่เกษตรกร นอกจากนี้ยังได้จัดแปลงทดสอบการปลูกเมล่อนเพื่อการค้า เป็นหนึ่งในพืชทางเลือกของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเมล่อน มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น 65-75 วัน ใช้พื้นที่น้อยให้ผลตอบแทนสูง สภาพแวดล้อม ภูมิอากาศ คุณภาพน้ำ ดินและแร่ธาตุมีความเหมาะสมในการผลิตเมล่อนให้มีคุณภาพและปลอดภัย โดยได้ขยายผลการปลูกเมล่อนไปยังเกษตรกรในหมู่บ้านบริวาร ส่วนราชการ สถาบันการศึกษา เป้าหมายในปี 63 นี้ จำนวน 5 ราย และจะขยายผลไปยังเกษตรกรทุกอำเภอ

สนับสนุนโดย แทงบอล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *