จังหวัดแพร่ ปิดสนามชนไก่ตามคำสั่ง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

จังหวัดแพร่ ปิดสนามชนไก่ตามคำสั่ง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เมื่อวานวันอังคาร ที่ 5 มกราคม 2564 นายอำเภอสอง จังหวัดแพร่ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอสอง(ศปก.อ.สอง) สั่งการให้ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง พร้อมด้วยปลัดอำเภอกลุ่มงานความมั่นคง และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสอง ที่ 2 ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการแจ้งแนวทาง ตามคำสังจังหวัดแพร่ ที่ 2/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ไว้เป็นการชั่วคราว(ฉบับที่ 28) ให้กับผู้ประกอบการ สนามชนไก่ โต๊ะสนุกเกอร์ บิดเลียด หรือสถานที่ซึ่งมีลักษณะเดียวกัน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอสอง ให้ผู้ประกอบการได้ทราบและถือปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางเดียวกัน ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 จนถึง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด

ทางด้านอำเภอสูงเม่น ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอสูงเม่น ปลัดอำเภอฝ่ายบริการงานปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สูงเม่น เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน อำเภอสูงเม่น ได้ดำเนินการตามคำสั่งจังหวัดแพร่ที่ 2/2564 ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 เรื่องปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ไว้เป็นการชั่วคราว(ฉบับที่28) นำสำเนาคำสั่งจังหวัดดังกล่าวไปปิดประกาศสถานที่ที่มีคำสั่งปิดและแจ้งผู้ประกอบการทราบ จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
1.สนามชนไก่ ส.เวียงทอง หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงทอง
2.สนามชนไก่บ้านตอนิมิตร หมู่ที่ 8 ตำบลร่องกาศ
3.ร้านก้องเกมส์ออนไลน์อินเตอร์เน็ต หมู่ที่ 1 ตำบลสูงเม่นตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดแพร่

สนับสนุนโดย ufabet

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *