สพม.35 จัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เพื่อให้คณะครู นำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเองได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ให้สมกับเป็นครูยุคใหม่ที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพตรงตามความต้องการ โดยปรับบทบาท จาก “ครู” เป็น “โค๊ช” ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ถึง วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35

โดยมีนางนภาพพร แสงนิล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ให้เกียรติเป็นประธาน นางสาวพลอยไพลิน นิลกรรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กล่าวรายงาน คณะครูที่ร่วมพัฒนามีจำนวน 115 คนจากโรงเรียนในสังกัด อีกทั้งได้วิทยากร มืออาชีพ คือ ท่านรวิพัตร เหล่าคุ้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เจ้าของหลักสูตรฯ และท่านหัทยา เข็มเพ็ชร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ร่วมฝึกอบรมและพัฒนาครูครั้งนี้

สนับสนุนโดย แทงบอล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *