สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ร่วมกับชุมชนคุณธรรมฯ วัดสูงเม่น

เมื่อวานวันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2563 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ร่วมกับชุมชนคุณธรรมฯ วัดสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ได้จัดกิจกรรมเปิดชุมชนคุณธรรมฯ “บวร On Tour ศูนย์ธัมมวิจัยพลังบวร ” ภายใต้โครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อชุมชนที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ระยะที่ 4 ในเวลาประมาณ 11.00 น. นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงาน

นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ กล่าวรายงานการดำเนินงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแพร่/อำเภอสูงเม่น องค์กร​ปกครอง​ส่วนท้องถิ่น​ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้​นำท้องถิ่น เยาวชนและประชาชน​ ได้เข้าร่วมกิจกรรมและพิธีเปิดป้าย “ศูนย์ธัมมวิจัยพลังบวร” มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการและผู้สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการชุมชนคุณธรรมฯ “บวร On Tour “ รับชมการแสดงศิลป​วัฒนธรรมจากกลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ​ การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมธรรมไทย Cultural Product of Thailand : CPOT การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น การเรียนรู้ฐานธัมม์โบราณ ฯ

เวลาประมาณ 13.30 น. ได้จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ และให้ความรู้ความเข้าใจ เรื่อง “การวิจัยพลังบวรสร้างสรรค์” โดยนายพิ​สันต์​ จันทร์​ศิลป์​ วัฒนธรรม​จังหวัด​แพร่ และ รศ.พูนทรัพย์ เกตุวีระพงษ์ หัวหน้าหน่วยวิจัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ร่วมถอดบทเรียนการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ของชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ วัดสูงเม่น ผ่านศูนย์ธัมม์วิจัยพลังบวร ร่วมกับเครือข่ายพลังบวร วัดสูงเม่น โดยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานวัฒนธรรม​จังหวัด​แพร่​ เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *