กอ.รมน.จังหวัดแพร่ มอบประกาศเกียรติคุณให้กับ สื่อมวลชนท้องถิ่น

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่ พิจารณาเห็นว่า สื่อมวลชนท้องถิ่น เป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญ ในการสร้างความมั่นคง ด้านข้อมูลข่าวสารให้กับประเทศชาติ ด้วยการสร้างการรับรู้ จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย ตั้งแต่ต้นปี 2563 เป็นต้นมานั้น ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้ร่วมมือกันในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา การแพร่ระบาดอย่างเต็มความความสามารถ โดยเฉพาะด้านข่าวสารซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง

ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอรายชื่อ ให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 โดยพิจารณามอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับสื่อมวลชนท้องถิ่นดีเด่น ในพื้นที่จังหวัดแพร่ เพื่อเป็นการขอบคุณ ยกย่อง ชมเชย และสร้างแรงบันดาลใจต่อการปฏิบัติงานของสื่อมวลชน โดยแบ่งเป็น 3 รางวัล คือ

สื่อมวลชนประเภทสิ่งพิมพ์ดีเด่น พิจารณาให้ น.ส.สุกัญญา ทวียนต์เนรมิตร หัวหน้ากองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เสียงแพร่, สื่อมวลชนประเภทวิทยุโทรทัศน์ดีเด่น พิจารณาให้ นางรวยเทียน ถนอม หรือดีเจบัวคำ และรางวัลสื่อมวลชนประเภทโซเชียลมีเดียดีเด่น พิจารณาให้ เสียงแพร่ออนไลน์ โดยแม่ทัพภาคที่ 3 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ได้ให้เกียรติลงนามมอบใบประกาศนียบัตรให้ โดยมี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และ พ.อ.กิตติ ด้วงแจ่ม รองผู้อำนวยการ รักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่ เป็นตัวแทนมอบ ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางฯ

สนับสนุนโดย แทงบอล 

พ่อเมืองลำพูน มอบใบประกาศเกียรติคุณ แก่สื่อมวลชนดีเด่น

ช่วงเช้าวันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลาประมาณ 09:30 น. ที่ห้องประชุมจามเทวี ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน มอบใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่สื่อมวลชน 3 ประเภท ดังนี้

1. สื่อมวลชนประเภท วิทยุ โทรทัศน์ ดีเด่น
– นางนันทพร ฝั้นเครือ ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน หัวหน้าฝ่ายข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์

2. สื่อมวลชนประเภท สิ่งพิมพ์ดีเด่น
– น.ส.กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าว หนังสือพิมพ์ข่าวสี่เหล่าทัพ

3. สื่อมวลชนประเภท โซเชียลมีเดีย(Social Media)
– น.ส.รุจิรา เสนานุช ตำแหน่ง ผู้สื่อข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดลำพูน

พ.อ.โรมรัน ชูก้าน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดลำพูน(รอง ผอ.รมน.จ.ลำพูน) กล่าวว่า ด้วยศูนย์ส่งเสริมปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 3 มีหน้าที่กำกับดูแลการทำงานด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 3 ในห้วงที่ผ่านมาสื่อมวลชนได้ร่วมกันเผยแพร่ ข้อเท็จจริง ที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดลำพูน ให้ประชาชน ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย ถูกต้อง ครบถ้วน อีกทั้งเป็นการสร้างการรับรู้ ตามนโยบายของรัฐบาล และศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 อย่างกว้างขวาง

ดังนั้นกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดลำพูน(กอ.รมน.จ.ลำพูน)และศูนย์ส่งเสริมปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 3 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสื่อมวลชนท้องถิ่นดีเด่น เพื่อประกาศเกียรติคุณฯด้วยการมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่สื่อมวลชนทั้ง 3 ประเภทในครั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่สื่อมวลชนในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

สนับสนุนโดย แทงบอล 

ปิดฉากแหล่งทัวร์ดังสายแม่ริม จงอางเชียงใหม่ เซ่นพิษโควิด19 1 สิงหาคมนี้

เพจ : เฉลียว บำรุงบุญ ผู้บริหารจงอางเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวดัง ย่านอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ที่เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ แวะเที่ยวชมการแสดงทักษะพิเศษ ระหว่างงูจงอาง อสรพิษร้ายกับคน ซึ่งเป็นที่สนใจของทัวร์จำนวนมาก โดยระบุว่า ตั้งแต่ 1 สิงหาคมนี้ ”จงอางเชียงใหม่ “ ศูนย์แสดงงู จำเป็นต้องปิดตัวเองลง เพราะแบกรับค่าใช้จ่ายไม่ไหว และขอขอบพระคุณเพื่อนพ้องน้องพี่ ไกด์ บริษัทนำเที่ยวที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด ” ภายหลังจากมีการเผยแพร่ข้อมูลการปิดกิจการจงอางเชียงใหม่ มีบรรดาผู้ประกอบการ ตลอดจนนักท่องเที่ยว ไกด์ที่คุ้นเคยนายเฉลียว บำรุงบุญ แสดงความคิดเห็นและเข้าไปให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก พร้อมแนะนำให้เปิดร้านอาหารป่า ปรุงด้วยเมนูงูสารพัดประเภทไปเลย

อย่างไรก็ตาม จากการสอบถาม ผู้บริหารท้องถิ่น ในพื้นที่ พบว่า เส้นทางไปยังน้ำตกแม่สา อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ตลอดรายทาง จะมีแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งมีการจัดกิจกรรม แพกเกจทัวร์เสนอขายนักท่องเที่ยวต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นฟาร์มงู, สวนสัตว์ แมลง, โรงเรียนลิง, ทัวร์ผจญภัยด้วยรถเอทีวี, ฟาร์มกล้วยไม้, พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่น เป็นต้น ปรากฎว่า เมื่อเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ กลุ่มกิจการท่องเที่ยว ในพื้นที่แม่ริม เชียงใหม่ ต่างได้รับผลกระทบ ไม่มีนักท่องเที่ยว หรือ มีจำนวนน้อย เปิดบริการไม่คุ้มค่าใช้จ่าย สุดท้ายก็ต้องปิดชั่วคราว หรือปิดถาวร เช่น จงอางเชียงใหม่ ผู้ประกอบการ เพาะพันธุ์กล้วยไม้ บ้านริมใต้ อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กลุ่มปลูกกล้วยไม้ก็เป็นอีกกลุ่ม ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เช่นกัน

สนับสนุนโดย แทงบอล 

สุดอาลัย “ลุงหนวด” เกิดวูบหน้าฟาดพื้นดับ ขณะปฎิบัติหน้าที่

เมื่อช่วงเช้า ตอนใกล้รุ่งวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลาประมาณ 05.50 น. ทางหน่วยกู้ภัยฯเทศบาลตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ รับแจ้งจากแม่บ้าน โรงพยาบาลชุมชน (รพ.สต.) ดอนแก้ว อำเภอแม่ริม ว่ามีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(รปภ.) ของโรงพยาบาลชุมชนดอนแก้ว นอนคว่ำหน้าหมดสติโดยไม่ทราบสาเหตุ ดังนั้นจึงรายงานให้พนักงานสอบสวน สภ.แม่ริม ทราบเหตุแล้วรุดไปยังที่เกิดเหตุ พบว่าภายในบริเวณ รพ.สต.พบร่างของชายคนหนึ่ง นอนคว่ำหน้าอยู่บนพื้น จึงได้ทำการพลิกตัวพบว่าที่คิ้วด้านซ้ายมีบาดแผล และมีเลือดไหลหยดลงมา และได้เสียชีวิตแล้ว บริเวณนั้นไม่มีร่องรอยของการต่อสู้แต่อย่างใด ต่อมาทราบชื่อ นายวิเชียร เปรมมาโนช หรือ “ลุงหนวด”

จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า “ลุงหนวด” นายวิเชียร ทำงานเป็น รปภ.ที่ รพ.สต.ดอนแก้ว มาหลายปีแล้ว เป็นผู้มีนิสัยดีเป็นที่รักของชาวบ้านใน ตำบลดอนแก้ว ก่อนที่จะเสียชีวิตได้บ่นให้ญาติ ๆ ว่ารู้สึกปวดศีรษะ มีอาการคั่นเนื้อคั่นตัวแต่ก็ไม่ไปโรงพยาบาล จนกระทั่งมาเข้าเวร รปภ.ที่ รพ.สต.ดอนแก้ว พอรุ่งเช้าแม่บ้านไปพบนอนคว่ำหน้าหมดสติ จึงแจ้งให้กู้ภัยฯทราบเหตุ สำหรับสาเหตุการเสียชีวิตสันนิษฐานว่า”ลุงหนวด”อาจเกิดอาการวูบจากโรคประจำตัวแล้วเหยียบผ้าปูพื้นเกิดลื่นล้มลง ใบหน้าฟาดกับพื้นห้องทำให้เสียชีวิตดังกล่าว

สนับสนุนโดย แทงบอล 

ลือหึ่ง ! สั่งยุติสัญญาสนามกอล์ฟดัง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ช่วงเช้าวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลาประมาณ 10.00 น. ที่สนามกอล์ฟพิมานทิพย์ หรือ สนามกอล์ฟสตาร์โดม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ดร.พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์ ผู้บริหารสนามกอล์ฟสตาร์โดม พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานทั่วไป ได้จัดให้มีการประชุมพนักงานขึ้น และเตรียมการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน แต่ก่อนที่จะมีการแถลงข่าว ทางเจ้าหน้าที่ทหารได้เข้ามายุติห้ามมีการแถลงข่าว พร้อมกันนี้ได้เชิญนักข่าวออกนอกพื้นที่ และขอร้องให้ผู้บริหารสนามกอล์ฟดังกล่าว ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวด้านนอกพื้นที่ของกองบิน 41

ดร.พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์ ผู้บริหารสนามกอล์ฟสตาร์โดม เผยว่า สืบเนื่องจากทางกองบิน 41 ในนามของกองทัพอากาศ เจ้าของพื้นที่สนามกอล์ฟพิมานทิพย์ (สตาร์โดม) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ขึ้นป้ายประกาศแจ้งเจ้าของผู้รับสัมปทานบริหารสนามกอล์ฟฯ (คู่สัญญาเช่าพื้นที่) ให้ยุติกิจการและขอให้ออกจากพื้นที่ภายในวันนี้ โดยมีข้อความว่า กองบิน 41 แจ้งยุติกิจการและขอให้ออกจากพื้นที่ ตามที่ทางกองบิน 41 ได้อนุญาตให้ “บริษัท เดอะ สตาร์โดมจำกัด” ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของกองบิน 41 และสัญญาอนุญาตได้สิ้นสุดลงแล้วเมื่อ 30 เมษายน 2563 นั้น บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาตามที่ทางกองบิน 41 ได้อนุโลมในการใช้ประโยชน์ในพื้นที่แล้ว กองบิน 41 ขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่า การให้บริการสนามฝึกช้อมกอล์ฟในนาม “เดอะ สตาร์โดม และสนามฝึกซ้อมกอล์ฟพิมานทิพย์” จะสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการใน 31 กรกฎาคม 2563 นี้ และกองบิน 41 จะปิดพื้นที่อย่างไม่มีกำหนด ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

สนับสนุนโดย แทงบอล 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ห้ามจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2563

ช่วงเช้าวันศุกร์อที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลาประมาณ 07.40 น. นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ให้โอวาทแก่นักเรียนนักศึกษาช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง และแจ้งมาตรการ ห้ามจัดกิจกรรมต้อนรับนักเรียนนักศึกษาใหม่ (รับน้องใหม่) ปีการศึกษา 2563 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มอบนโยบายและมาตรการห้ามจัดกิจกรรมต้อนรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ (รับน้องใหม่)

เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงจากการต้อนรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ในระหว่างเปิดภาคเรียน วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จึงขอประกาศมาตรการห้ามจัดกิจกรรมต้อนรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ดังนี้

1.ห้ามจัดกิจกรรมต้อนรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ (รับน้องใหม่) ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
2.การจัดกิจกรรมนอกสถานศึกษา ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2562
3.ห้ามนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือของมึนเมา เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมต้อนรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ (รับน้องใหม่) อย่างเด็ดขาด
4.หากมีการจัดกิจกรรมต้อนรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ เกิดขึ้นในสถานศึกษาหรือนอกสถานศึกษา ผู้เกี่ยวข้อง ต้องรับโทษตามระเบียบวินัย และให้เป็นความผิดเฉพาะตัว
รวมทั้งเน้นย้ำคณะครู บุคลากรทุกฝ่าย นักเรียนนักศึกษาทุกชั้นปี ถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด

สนับสนุนโดย แทงบอล 

สลด ลุงวัย 67 ปี ตรวจเช็คไฮโดรลิก พลาดถูกหัวรถตกทับเสียชีวิต บ้านน้ำโท้ง

วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ร.ต.อ.ทรงวุฒิ เกตุวงค์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองลำปาง รับแจ้งว่า เกิดอุบัติเหตุคนถูกหัวรถบรรทุกเทรลเลอร์ทับเสียชีวิต ในตลาดคลองถม บ้านน้ำโท้ง สามแยกห้วยเป้ง ตำบลบ่อแฮ้ว จึงแจ้งให้สายตรวจ ตำบลบ่อแฮ้ว และบ้านเป้า ร่วมตรวจสอบตามรับแจ้ง และประสานแพทย์เวร โรงพยาบาลลำปาง เจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยนครลำปาง ร่วมชันสูตรพลิกศพ

ในที่เกิดเหตุซึ่งเป็นลานโล่ง สำหรับจัดตลาดนัดคลองถม โดยจุดเกิดเหตุเข้าไปด้านหลัง พบรถบรรทุกเทรลเลอร์ หมายเลขทะเบียน 80-6896 ลำปาง จอดอยู่ใต้ต้นจามจุรี บริเวณช่วงต่อหัวรถฝั่งขวา พบร่างผู้เสียชีวิตเป็นชาย ศีรษะถูกหัวรถทับคาอยู่ในสภาพยืน ทราบชื่อผู้ตายคือ นายสาคร คำวาท อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 82 หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เป็นคนงานของบริษัทรับเหมาก่อสร้างแห่งหนึ่ง

สอบถามเบื้องต้นทราบว่า ผู้ตายเป็นพนักงานขับรถเทรลเลอร์ ในช่วงว่างก่อนนำรถออกทำงาน จึงได้มาตรวจเช็คระบบไฮโดรลิกรถที่จุดดังกล่าวตั้งแต่ช่วงเช้า ซึ่งคาดว่าขณะกำลังเช็ครถอยู่ ได้เกิดพลาดหัวรถตกทับใส่เสียชีวิตทันที กว่าเพื่อนคนงานจะมาพบก็ผ่านไปกว่าครึ่งชั่วโมงแล้ว อย่างไรก็ตาม ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้ง.

สนับสนุนโดย แทงบอล 

ชมรมผู้เกษียณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ชินนสาสมาธิ : สมาธิชนะใจตนเอง”

เมื่อวันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชมรมผู้เกษียณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรม “ชินนสาสมาธิ : สมาธิชนะใจตนเอง” รุ่นที่ 1 ให้กับสมาชิกของชมรม และบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้ได้เรียนรู้หลักการการทำสมาธิเบื้องตัน และวิธีการฝึกสมาธิแบบง่ายๆ

และสามารถนำธรรมะและการปฏิบัติสมาธิไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานเปิดการอบรม ซึ่งได้รับเกียรติจากสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 24 บ้านศรีศุกรีและสาขา 154 วัดป่าดาราภิรมย์ ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรม

สนับสนุนโดย แทงบอล 

อบจ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้ประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

อบจ.เชียงใหม่ ดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่ประชาชนต้องจัดซื้ออาหาร

พร้อมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากโรคดังกล่าว โดยมี นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายก อบจ. คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้กับประชาชน ณ เทศบาลตำบลแม่โจ้ เทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย และบ้านปางกื๊ด ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง ระหว่างวันที่ 23 – 30 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา

สนับสนุนโดย แทงบอล 

โครงการ ”ช่วยเหลือ-เพื่อนร่วมโลก” มอบรถเข็นวีแชร์ให้กับ นาง คำ ปุ่งยะ

เมื่อวันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลาประมาณ 12.30 น. โครงการ ”ช่วยเหลือ-เพื่อนร่วมโลก” (ตอบแทนคุณแผ่นดินประเทศไทย) (ทำดี-ได้ดี) นำโดยนาย อภิสิทธ์ เพชรแท้พิชิตตะวัน(นักบุญปีเตอร์),ฟงหวิน ศักดิ์อัศวิน(หัวหน้ากลุ่มเพื่อนรักนักข่าว)และทีมงานได้มอบรถเข็นวีแชร์ให้กับนาง คำ ปุ่งยะ อายุ 49 ปี

เป็นผู้ป่วยและพิการทางสมอง เนื่องจากประสพอุบัติเหตุรถยนต์ชนรถจักรยานยนต์ ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่โดยมีพระปัญญาเป็นผู้ให้พร แก่ผู้ให้และผู้รับ

สนับสนุนโดย แทงบอล