PEA ขอความร่วมมือชาวเชียงใหม่ การปล่อยโคมลอย ในช่วงเทศกาลลอยกระทง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ (PEA) โดย นายถนัดกิจ น่วมอินทร์ ผู้จัดการ ขอแจ้งเตือนว่า ” ด้วยในขณะนี้เป็นเทศกาลลอยกระทง หรือประเพณีเดือนยี่เป็ง ทุก ๆ ปีจะมีการปล่อยโคมลอย กันอย่างแพร่หลายเป็นจำนวนมาก ” ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือไฟฟ้าดับ จากการปล่อยโคมลอยใกล้แนวสายระบบจำหน่ายไฟฟ้ามีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ถ้ากระแสไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างการตรวจสอบหาจุดเกิดเหตุ และการแก้ไขต้องใช้ระยะเวลานาน บางครั้งมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการนำโคมลอยที่ติดค้างสายไฟฟ้าแรงสูงออก

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกัน และลดการเกิดปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือกระแสไฟฟ้าดับ จากการปล่อยโคมลอยในช่วงเทศกาลลอยกระทง จึงขอความร่วมมือประชาชน ในการปล่อยโคมลอยควรปล่อยให้ห่างจากแนวสายไฟฟ้าแรงสูง และให้สังเกตทิศทางลมว่าโคมลอยจะลอยไปในทิศทางใด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของอาคารบ้านเรือน สายไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าเป็นสำคัญ การปล่อยโคมลอยโดยขาดความระมัดระวัง นอกจากจะทำให้เกิดปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างแล้ว กรณีโคมลอยตกบนพื้น หรือหลังคาบ้านอาจทำให้เกิดอัคคีภัยได้

หากท่านพบเห็น โคมลอยติดค้างสายไฟฟ้าแรงสูง กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ หรือ ติดต่อ PEA CALL CENTER หมายเลข 1129 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ แจ้งผ่านแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus และขอขอบคุณในการให้ความร่วมมือ

ufabet

ส่งเสริมสืบสานตำนานยี่เป็ง 31 ต.ค.-1 พ.ย.ชุมชนคุณธรรมวัดต้นเกว๋น เชียงใหม่

ที่ปรึกษากองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพฯ ส่งเสริมสืบสานตำนานยี่เป็ง 31 ต.ค.-1 พ.ย.ชุมชนคุณธรรมวัดต้นเกว๋น หางดงเชียงใหม่ เมื่อวานเวลาประมาณ 17.30 น. วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2563 ที่วัดต้นเกว๋น อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดแถลงข่าวโครงการอนุรักษ์สืบสานตำนานยี่เป็ง ชุมชนคุณธรรมวัดต้นเกว๋น อำเภอหางดง ได้รับเกียรติจากท่านติรวัฒน์ สุจริตกุล ที่ปรึกษากองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางมาเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวดังกล่าว

ส่วนผู้แถลงข่าวประกอบด้วย นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวเรื่องความเป็นมาของโครงการ, นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอหางดง แถลงเรื่องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอำเภอหางดง, นายวัลลพ นามวงศ์พรหม รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวเรื่องขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณียี่เป็ง และนายกำจร สายวงศ์อินทร์ ผู้นำชุมชนคุณธรรมวัดต้นเกว๋น แถลงข่าวเรื่องกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานตำนานยี่เป็งลอยกระทง ของชุมชนคุณธรรมวัดต้นเกว๋น

การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้เข้าใจในอัตลักษณ์ คุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรม สร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาของท้องถิ่น ยกระดับรายได้ พัฒนาการค้า การท่องเที่ยวและบริการของจังหวัดและเสริมรายได้ให้แก่ชุมชนโดยใช้มิติทางวัฒนธรรม ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ณ ชุมชนคุณธรรมวัดต้นเกว๋น ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ส่วนลำดับกิจกรรม ส่งเสริมสืบสานตำนานยี่เป็ง วันที่ 31 ตุลาคม เริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น. กิจกรรมสืบสานตำนานยี่เป็งที่วัดต้นเกว๋น เริ่มประกอบพิธีทอดกฐินที่วิหารวัดต้นเกว๋น ศรัทธาประชาชน เด็ก เยาวชน เข้าร่วมฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ 1-6 ที่วิหาร จากนั้นชม

กิจกรรมองค์ความรู้สาธิตการตัดตุง/ต้องลาย สาธิตการทำลูกประคบดินเผา สาธิตการทำขนมไทย ปั้นหมอเหมืองกุง ทำโคมยี่เป็ง ทำผางประทีป สาธิตการย่ำขาง สาธิตการทำกระทงใบตอง และชมนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับประเพณียี่เป็ง ได้ ชม ชิม ช้อปอาหารพื้นบ้าน และสินค้าพื้นบ้านและเครือข่ายทางวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาช่วงเวลา 12.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าประกวดภาพในงาน มีการประกวดภาพสีน้ำยี่เป็งล้านนาที่วัดต้นเกว๋น การประกวดซุ้มประตูป่าของชุมชนคุณธรรมวัดต้นเกว๋น และเริ่มกิจกรรมการประกวด จากนั้นแจ้งผลประกวดในช่วงเวลา 17.00 น.และตามด้วยการแสดงศิลปะทางวัฒนธรรมจากศิลปินพื้นบ้านและเครือข่ายทางวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ เวลา 19.00 น.ร่วมจุดผางประทีปเป็นพุทธบูชา ประเพณียี่เป็ง 3,000-4,000 ดวง รอบพระวิหารวัดต้นเกว๋น

ส่วนวันที่ 1 พฤศจิกายน กิจกรรมจะเหมือนกันกับช่วงเช้าของวันที่ 31 ตุลาคม หลังจากช่วงเช้าศรัทธาประชาชน เด็ก เยาวชน เข้าร่วมฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ 6-13 ที่วิหาร แต่เพิ่มเติมคือช่วงค่ำ เริ่มเวลา 16.00 น.มีการประกวดการตีกลองแอว และการทำกระทงด้วยวัสดุธรรมชาติ ต่อมาเวลา 16.30 น. คณะจัดงานต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งเบื้องต้นคณะจัดงานได้เชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาเปิดงานโครงการอนุรักษ์สืบสานตำนานยี่เป็งฯ

ช่วงเวลา 18.00 น. เมื่อประธานเดินทางมาถึงเข้ากราบพระประธานในวิหาร จากนั้นเดินทางเข้าสู่บริเวณงานชมการแสดงต้อนรับ “ฟ้อนขันดอก” ของกลุ่มสาวสามวัย ตำบลหนองควาย จากนั้นประกอบพิธีเปิดงานในช่วงค่ำ ประธานในพิธีมอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตรของผู้เข้าประกวดภาพสีน้ำ “ยี่เป็งล้านนา” ณ วัดต้นเกว๋น” การประกวดการทำกระทงด้วยวัสดุธรรมชาติ (กระทงเล็ก) การประกวดซุ้มประตูป่าของชุมชนคุณธรรมวัดต้นเกว๋น และการประกวดตีกลองแอว ต่อมาทางนายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่มอบของที่ระลึกให้ประธานในพิธี และเชิญผู้ได้รับรางวัลแต่ละประเภทรวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมงานบันทึกภาพร่วมกับประธานในพิธี และจากนั้นแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมจุดผางประทีปถวายเป็นพุทธบูชา ประเพณียี่เป็น จำนวน 3,000 ดวง หรืออาจจะมากถึง 4,000 ดวงรอบพระวิหารวัดต้นเกว๋น พร้อมชมการแสดงฟ้อนเทียนจากกลุ่มสตรีหางดง และชมการแสดงแสงสีเสียง “เล่าขานตำนานยี่เป็ง” ที่ถือว่าเป็นจุดสำคัญและสวยงามก่อนที่จะเสร็จสิ้นการร่วมกิจกรรมยี่เป็งของปีนี้ของ ชุมชนคุณธรรมวัดต้นเกว๋น ก็ขอเชิญชวนเที่ยวงานได้ตามวันเวลาดังกล่าว

สนับสนุนโดย ufabet

เชียงใหม่ 23 องศา พยากรณ์อากาศ ประจำวันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2563

พยากรณ์อากาศ ประจำวันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2563 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็น กับมีลมแรง โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง สำหรับร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคใต้ตอนกลาง ประกอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้และอ่าวไทยตอนล่าง ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนอง

พยากรณ์อากาศ ประจำวันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2563 พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06:00 วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2563 ถึงเวลา 06:00 วันพุธ ที่ 27 ตุลาคม 2563

ภาคเหนือ อากาศเย็น กับมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 18-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10-15 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็นกับมีลมแรง โดยมีฝน ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครพนม สกลนคร มุกดาหาร อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด 19-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส ยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 12-15 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ภาคกลาง เมฆเป็นส่วนมาก โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคตะวันออก อากาศเย็น กับมีลมแรง โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา : ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป : ลมตะวันตก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดพังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมา : ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไป : ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมฆบางส่วน อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

สนับสนุนโดย ufabet

เชียงใหม่ 23 องศา พยากรณ์อากาศ ประจำวันจันทร์ ที่ 26 ตุลาคม 2563

พยากรณ์อากาศ ประจำวันจันทร์ ที่ 26 ตุลาคม 2563 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นกับมีลมแรง โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งในภาคเหนือ สำหรับร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคใต้ตอนกลาง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยตอนล่าง ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร ส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนอง

พยากรณ์อากาศ ประจำวันจันทร์ ที่ 26 ตุลาคม 2563 พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06:00 วันจันทร์ ที่ 26 ตุลาคม 2563 ถึงเวลา 06:00 วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2563

ภาคเหนือ อากาศเย็น กับมีฝนเล็กน้อย ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และตาก อุณหภูมิต่ำสุด 18-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ยอดอยอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10-15 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็น กับมีลมแรง โดยมีฝนร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครพนม สกลนคร มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด 18-19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-32 องศาเซลเซียส ยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 12-15 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ภาคกลาง เมฆเป็นส่วนมาก กับอากาศเย็น อุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคตะวันออก อากาศเย็นกับมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานี : ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราช : ลมตะวันตก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรังและสตูล อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมา : ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไป : ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมฆบางส่วนมาก กับมีอากาศเย็น อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

สนับสนุนโดย ufabet

กลุ่มนักศึกษารวมตัว ต่อต้านเผด็จการออกมารวมตัวหน้า มช.

กลุ่มนักศึกษา ต่อต้านเผด็จการออกมารวมตัวหน้า มช. เมื่อช่วงค่ำเวลาประมาณ 21.00 น. วันพุธ ที่ 21 ตุลาคม 2563 หลังจากที่ทาง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มีการแถลงการณ์นายกรัฐมนตรี “ถอยคนละก้าว เข้าสภา ใช้สติและปัญญา แก้ปัญหาร่วมกัน” ส่งผลทำให้ที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีนักศึกษากลุ่มหนึ่งประมาณราว 10 คน ออกมารวมตัวกัน ที่บริเวณหน้าป้ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ต่อต้านและของเรียกร้องให้ทางนายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง

นอกจากนี้ยังได้มีการทำป้ายผ้า ขึ้นมาปิดทับหน้าป้ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นข้อความว่า “มหาวิทยาลัยประชาชน” เพื่อเป็นการแสดงออกว่าไม่เห็นด้วยกับการที่ คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการออกแถลงการประกาศจากคณะเกษตรศาสตร์ ในการแสดงจุดยืน ทั้งนี้กลุ่มนักศึกษาได้รวมตัวกันจนถึงเวลาประมาณ 22.00 น. จึงได้มีการแยกย้ายกันไป โดยสถานการณ์เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย

ขณะที่ในเวลาต่อมา ทางด้านสโมสรรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการออกประกาศนัดหมาย เชิญชวนนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ทุกชั้นปีเข้าร่วมการจัดกิจกรรมการประชุมชี้แจงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบกิจกรรมภายในคณะและอธิบายรายละเอียดจากแถลงการณ์ ซึ่งจะมีการจัดขึ้นในเวลาประมาณ 16.00-18.00 น. ที่บริเวณห้อง PSB 1101 วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม 2563

สนับสนุนโดย ufabet

เชียงใหม่ 22 องศา พยากรณ์อากาศ ประจำวันพุธ ที่ 21 ตุลาคม 2563

พยากรณ์อากาศ ประจำวันพุธ ที่ 21 ตุลาคม 2563 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคใต้ตอนบน และภาคตะวันออก เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศกัมพูชา ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย เริ่มมีกำลังอ่อนลง ทำให้ประเทศไทยมีฝนน้อย แต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย

พยากรณ์อากาศ ประจำวันพุธ ที่ 21 ตุลาคม 2563 พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06:00 วันพุธ ที่ 21 ตุลาคม 2563 ถึงเวลา 06:00 วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม 2563

ภาคเหนือ เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่
ส่วนมากบริเวณจังหวัดกำแพงเพชร สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ และตาก อุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-29 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมฆมาก โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดบึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด 19-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 25-27 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคกลาง เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี และนครปฐม
อุณหภูมิต่ำสุด 19-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 25-26 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคตะวันออก เมฆมาก โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด อุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 25-28 องศาเซลเซียส
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) เมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมา : ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไป : ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) เมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่
อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-29 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 21-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 25-26 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

สนับสนุนโดย ufabet

บรรยากาศการรวมตัวชุมนุมเพื่อขับไล่ ลุงตู่ ที่จังหวัดลำพูน

เมื่อเวลาประมาณ 18.30 น. วันจันทร์ ที่ 19 ตุลาคม 2563 บรรยากาศการรวมตัวชุมนุมเพื่อขับไล่นายกรัฐมนตรี ลุงตู่ ที่จังหวัดลำพูน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีกลุ่มนักเรียนนักศึกษาและประชานทั่วไปรวมตัวกันนัดหมายกันในโลกโชเซียลให้ไปรวมตัวกันบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน แต่ทางจังหวัดลำพูนได้มีการกีดกั้นไม่ให้มาบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด กลุ่มผู้ชุมนุมจึงได้ไปรวมตัวกันบริเวณสะพานท่านาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน แทน ซึ่งอยู่ไม่ไกลจาก ศาลากลางจังหวัดลำพูน

บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยส่วนใหญ่ต้องการเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออก และปล่อยแกนนำที่เรียกร้องประชาธิปไตยให้หมดทุกคน โดยมีการเปิดแฟลชจากโทรศัพท์มือถือด้วย ซึ่งบรรยากาศนั้นไม่มีความรุนแรงแต่อย่างใด ท่ามกลางการจับตามองของเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ามีการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือไม่

สำหรับแกนนำของจังหวัดลำพูนนั้นยังไม่มี ส่วนใหญ่เป็นแกนนำชาวบ้านที่อยากแสดงออกถึงความไม่พอใจที่การบริหารของรัฐบาลนั้นย่ำแย่ อย่างไรก็ตามตลอดที่มีการรวมตัวกัน มีฝนตกลงมาตลอด แต่ไม่มากนัก ซึ่งผู้ชุมนุมไม่หวั่นว่าจะมีฝนตกก็ตาม พากันใส่เสื้อกันฝนมารวมตัวกันจำนวนมาก ซึ่งเหตุการณ์ไม่มีความรุนแรง

แฟนคลับ เชียงใหม่ ยูไนเต็ด ทอดกฐินใหญ่ วัดป่าไม้แดง จังหวัดเชียงใหม่

ทีมแฟนคลับ เชียงใหม่ ยูไนเต็ด นำทีมโดย นายวีระศักดิ์ เลิศพงษ์อดิศร และ ทนายหิรัญ พร้อมกับประชาชน ในเขตอำเภอสันป่าตอง ร่วมทำบุญทอดกฐิน ผ้าป่าสามัคคี ที่วัดป่าไม้แดง ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

คณะศรัทธาหลั่งไหลร่วมทำบุญใหญ่ที่ วัดป่าไม้แดง (ป่าอ้อย) ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อช่วงบ่ายวานนี้่ที่วัดป่าไม้แดง (ป่าอ้อย) ได้มีพิธีทำบุญทอดกฐินและผ้าป่าสามัคคี โดยการนำของท่านทนายหิรัญ เมืองมูล,คุณวีระศักดิ์ เลิศพงศ์อดิศร ร่วมกับคณะศรัทราทั่วทุกสารทิศ มาร่วม

เพื่อร่วมสมทบทุนหาเงินสร้างพระวิหาร หลังใหม่และได้เงินปัจจัยในงานบุญครั้งนี้พอสมควร แต่งานก่อสร้างพระวิหารนั้นจำเป็นต้องใช้ปัจจัยอีกเป็นจำนวนมากทางวัดซึ่งนำโดยท่านพระครูปิยะธรรมสิทธิ์ เจ้าอาวาสวัดป่าไม้แดง (ป่าอ้อย) จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตสรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อร่วมสร้างพระวิหารให้แล้วเสร็จ

อดีตผู้ใหญ่บ้านขับรถเก๋งกลับพักที่ อำเภอร้องกวาง ชนท้ายรถพ่วงจอดข้างทาง

อดีตผู้ใหญ่บ้านขับรถเก๋งกลับพักที่ อำเภอร้องกวาง ชนท้ายรถพ่วงจอดข้างทาง เสียชีวิตที่โรงพยาบาล เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลากลางดึกของคืนวันเสาร์ ที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลาประมาณ 21.35 น. ขณะที่ ร.ต.อ.ณัฐพงศ์ สันป่าแก้ว รองว สว.สอบสวน สภ.ร้องกวาง จังหวัดแพร่ ปฏิบัติหน้าที่พนักงานสอบสวนประจำวัน สภ.ร้องกวาง รับแจ้งว่า มีอุบัติเหตุรถเก๋งเก๋งชนท้ายรถพ่วงสิบล้อบริเวณถนนยันตรกิจโกศล สายแพร่-ร้องกวาง หน้าไฟฟ้า บ้านแม่ยางม่อน หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ หลังรับแจ้งจึงรายงานให้ พ.ต.อ.สวโรจน์ อินธนะวงษ์ชัย ผู้กำกับ สภ.ร้องกวางทราบและรุดไปที่เกิดเหตุร่วสมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยพรานพิทักษ์จุดจรวจอำเภอร้องกวาง

เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุถนนค่อนข้างมืด พบรถเก๋งชนท้ายรถพ่วงพังยับจนไม่หฺนหมายเลขทะเบียน และมีผู้บาดเข็บอาการสาหัสติดอยู่ในรถ ทราบชื่อนาย กศิษฐ์พงษ์ เลิศสุริยะวงศ์ อายุ 54 ปี เป็นอดีตผู้ใหญ่แห่งหนึ่งของ อำเภอเมืองแพร่ มาทำกิจการที่ อำเภอร้องกวาง เจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยพรานพิทักษ์จึงช่วยกันปฐมพยาบาลเบื้องต้นและเร่งนำตัวคนเจ็บ โรงพยาบาลร้องกวาง ต่อมาผู้บาดเจ็บได้เสียชีวิตในเวลาต่อมา

รองผู้ว่าฯ ศรัณยู ร่วมยินดีขึ้นบ้านใหม่ ฉลองตราตั้ง ผู้ใหญ่บ้านม่วงคำโป่งแยง

รองผู้ว่าฯ ศรัณยู ร่วมยินดีขึ้นบ้านใหม่ ฉลองตราตั้ง ผู้ใหญ่บ้านม่วงคำโป่งแยง ที่บ้านม่วงคำ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมงคลขึ้นบ้านใหม่และฉลองตราตั้งตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ของ นายอินทูล จันทกิจ ผู้ใหญ่บ้านม่วงคำ หมู่ที่ 3 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายสมชิด กันธะยา ส.อบจ.แม่ริม เขต 2 นายวัน ม่วงมา นายก อบต.โป่งแยง นายสาย สาตะถา กำนันตำบลโป่งแยง นายวิชัย ชัยวิทย์นนท์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม ผู้บริหารท้องที่ ท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับและร่วมงานคับคั่ง

ทั้งนี้ทางครอบครัวจันทกิจมีความผูกพันธ์แน่นแฟ้นกับ ศรัณยู รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มาอย่างยาวนาน ซึ่งในอดีตเคยปฏิบัติหน้าที่ปลัดอำเภอแม่ริม ก่อนเจริญก้าวหน้าในชีวิตราชการเป็นลำดับ จึงเป็นสายใยแห่งความสัมพันธ์ที่ต้องกลับมาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสทำบุญขึ้นบ้านใหม่และการที่นายอินทูล จันทกิจ ได้รับความไว้วางใจจากชาวบ้านให้ทำหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ของบ้านม่วงคำแทนคนเก่าที่หมดวาระลงในครั้งนี้