จิตอาสจังหวัดแม่ฮ่องสอน เก็บกวาดใบไม้ทำปุ๋ยหมัก ในโครงการลดเชื้อเพลิง

จิตอาสจังหวัดแม่ฮ่องสอน เก็บกวาดใบไม้ทำปุ๋ยหมัก ในโครงการลดเชื้อเพลิง เมื่อวานวันจันทร์ ที่ 28 ธันวาคม 2563 สวนสาธารณะ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เปิดกิจกรรมโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง มีคนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน โดยการจัดทำแนวกันไฟ กวาดเก็บใบไม้เพื่อแปรรูปเป็นปุ๋ย และอีกส่วนหนึ่งนำไปอัดแห้ง เพื่อนำไปแปรรูป ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้สู่ท้องถิ่น

โครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง กรมป่าไม้ จัดขึ้นโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามมาตรการประชาสัมพันธ์รูปแบบเชิงรุก สู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานฝ่ายปกครองและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงในป่า โดยส่งเสริมให้ประชาชนนำเชื้อเพลิงในป่าออกมาใช้ประโยชน์ในครัวเรือน เพื่อลดรายจ่าย สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้สู่ชุมชน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการพึ่งพิงป่าจากการเผา สู่การใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืน และเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและควบคุมไฟป่าในพื้นที่อย่างจริงจังในช่วงวิกฤติ

สนับสนุนโดย ufa

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลาดตระเวนคุมเข้มชายแดนก่อนวันหยุดยาวสิ้นปี

ลาดตระเวนคุมเข้มชายแดนก่อนวันหยุดยาวสิ้นปี โดยผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ได้สั่งการให้กำลังพลหน่วยที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกำลังพลในการลงพื้นที่เพื่อสร้างการรับรู้ มีมาตรการในการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับประชาชนในพื้นที่ และลาดตระเวนช่องทางเส้นทางธรรมชาติ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย ป้องกันการลักลอบค้ายาเสพติด อาวุธสงคราม การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า สิ่งผิดกฎหมายอื่น ๆ ทั้งนี้เป็นมาตรการเข้มงวดชายแดนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จะเข้มงวดแนวชายแดนตลอดทั้งเวลากลางวัน และกลางคืน ไม่ว่าจะเป็นชายแดน หรือจุดตรวจ/ด่านตรวจ พร้อมปฏิบัติภารกิจ ตลอด 24 ชั่วโมง ถึงแม้จะเป็นวันหยุดสิ้นปีก็ไม่หยุดตรวจ

สนับสนุนโดย ufabet

เชียงใหม่ 15 องศา พยากรณ์อากาศ ประจำวันเสาร์ ที่ 26 ธันวาคม 2563

พยากรณ์อากาศ ประจำวันเสาร์ ที่ 26 ธันวาคม 2563 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส กับมีหมอกในตอนเช้า แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลง ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อน ดังนั้นทำให้การสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันมีการสะสมมากขึ้นในระยะนี้

พยากรณ์อากาศ ประจำวันเสาร์ ที่ 26 ธันวาคม 2563 พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06:00 วันเสาร์ ที่ 26 ธันวาคม 2563 ถึงเวลา 06:00 วันอาทิตย์ ที่ 27 ธันวาคม 2563

ภาคเหนือ อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 10-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด และมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 4-12 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 17-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-31 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10-15 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกลาง เมฆบางส่วน กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก เมฆบางส่วน กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26-30 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ ตรัง และสตูล อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-30 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

สนับสนุนโดย ufa

เชียงใหม่ เร่งอบรมปรับเปลี่ยนแนวคิดและกลยุทธ ให้เข้ากับสถานการณ์ไวรัสโควิด

เชียงใหม่ เร่งอบรมปรับเปลี่ยนแนวคิดและกลยุทธ ให้เข้ากับสถานการณ์ไวรัสโควิด เมื่อวานวันพฤหัสบดี ที่ 24 ธันวาคม 2563 โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “คิด” เพื่อธุรกิจท่องเที่ยววิถีใหม่ ครั้งที่ 4 ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เวทีแลกเปลี่ยนการส่งเสริมพัฒนาสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ให้กับบุคลากรด้านการ ท่องเที่ยว ภายใต้ชื่องาน Tourism&Hospitality Intensive for New Normal Knowledge Program โดยมีผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้กว่า 100 คน

สนับสนุนโดย ufa

สมาคมครูแพร่ ช่วยเหลือครอบครัวเด็กนักเรียนที่ประสบเหตุอัคคีภัย

สมาคมครูแพร่ ช่วยเหลือครอบครัวเด็กนักเรียนที่ประสบเหตุอัคคีภัย เมื่อวานวันพุธ ที่ 23 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่า ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ สำนักงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2 นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอลองและนายกสมาคมครูแพร่ พร้อมด้วยนายก สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู 8 อำเภอจังหวัดแพร่ นายกสมาคมฯอำเภอวังชิ้น นายกสมาคมฯอำเภอสูงเม่น ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้แทน สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู จังหวัดแพร่ มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือเบื้องต้น และเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนักเรียนโรงเรียนปากจอกวิทยาที่ประสบสาธารณภัยไฟไหม้บ้านเสียงหายทั้งหลัง ของเด็กชายพรพิพัฒน์ และเด็กชาย พงศธร สืบแสน บ้านเลขที่ 92 หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนปากจอวิทยา ให้การต้อนรับ

สนับสนุนโดย ufa

เชียงใหม่ไม่ยกเลิกเค้าท์ดาวน์ ขอความร่วมมือ “การ์ดอย่าตก”

เชียงใหม่ไม่ยกเลิกเค้าท์ดาวน์ ขอความร่วมมือ “การ์ดอย่าตก” เมื่อวาน วันอังคาร ที่ 22 ธันวาคม 2563 จากกรณีกระแสข่าวการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ที่กำลังระบาดหนักในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และมีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังพบมีการแพร่ระบาดจังหวัดต่าง ๆ ทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเกิดความระหวาดระแวงเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะในช่วงใกล้เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 พบว่ามีบางจังหวัดประกาศห้ามการจัดกิจกรรมเค้าท์ดาวน์ และการจัดเลี้ยงเฉลิมฉลอง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่ ซึ่งจากกระแสข่าวดังกล่าวส่งผลทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเกิดความสงสัยว่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จะมีการยกเลิกการจัดกิจกรรมเค้าท์ดาวน์

จากการสอบถามทางด้านผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เผยว่า ในส่วนของเรื่องการจัดงานในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ที่ใกล้จะมาถึงนี้ทางจังหวัดเชียงใหม่ก็ไม่ได้มีการสั่งห้ามให้มีกิจกรรมแต่อย่างใด

สนับสนุนโดย ufabet

เชียงใหม่ 13 องศา พยากรณ์อากาศ ประจำวันพุธ ที่ 23 ธันวาคม 2563

พยากรณ์อากาศ ประจำวันพุธ ที่ 23 ธันวาคม 2563 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนเริ่มมีกำลัง อ่อนลง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกบางในตอนเช้า แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาว ส่วนบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับ มีน้ำค้างแข็งในบางพื้นที่

พยากรณ์อากาศ ประจำวันพุธ ที่ 23 ธันวาคม 2563 พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06:00 วันพุธ ที่ 23 ธันวาคม 2563 ถึงเวลา 06:00 วันพฤหัสบดี ที่ 24 ธันวาคม 2563

ภาคเหนือ อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 10-16 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 24-30 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 3-10 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 12-16 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26-28 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6-14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ภาคกลาง อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 16-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-30 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 16-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) เมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) เมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดตรัง และสตูล อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 20-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-31 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

สนับสนุนโดย ufa

นักเรียนชั้นป. 3 โรงเรียนโกวิทธำรง รับรางวัลชนะเลิศ ยิมนาสติกแอโรบิก

นักเรียนชั้นป. 3 โรงเรียนโกวิทธำรง รับรางวัลชนะเลิศ ยิมนาสติกแอโรบิก เด็กชายก้องกิดากอน ภัทรพรเมธากุล นักเรียนโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศยิมนาสติกแอโรบิก ประเภทบุคคลชาย รุ่นยุวชน จากการแข่งขันออมสินยิมนาสติกศิลป์ ยิมนาสติกแอโรบิกและยิมนาสติกลีลา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเข้าร่วมการแข่งขันในนาม K.S. Gymnastics Clubs ระหว่างวันที่ 19 ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย

สนับสนุนโดย ufabet

เช้านี้เกิดปรากฏการณ์​ “เหมยขาบ” หรือแม่คะนิ้งเป็นรอบที่ 2 อุทยานฯดอยอินทนนท์

เช้านี้เกิดปรากฏการณ์​ “เหมยขาบ” หรือแม่คะนิ้งเป็นรอบที่ 2 อุทยานฯดอยอินทนนท์ เมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ ที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลาประมาณ 07.30 น. ที่กิโลเมตรที่ 45 และ 46 และถนนด้านหน้าที่หน่วยพิทักษ์ ที่ อน.5 ยอดดอยเกิดเหมยขาบขึ้นทั่วไปจนขาวโพลนเต็มไปหมด เป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อน ต่างตื่นเต้นพากันถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก ซึ่งวันนี้นับว่าเกิดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ติดกัน ซึ่งเมื่อวานนี้เกิดเหมยขาบขึ้นที่ กิโลเมตรที่ 46

สำหรับอุณหภูมิเช้าวันนี้ลดต่ำลงอีก โดยเฉพาะที่กิ่วแม่ปานลดลงเหลือแค่ 2 องศาเซลเซียส เท่านั้น จึงนับว่าลดต่ำลงมากที่สุดของปี 2563 จึงทำให้เกิดเหมยขาบขึ้น 2 วันติดดังกล่าว ขณะที่ยอดดอย 7 องศาเซลเซียส ที่ทำการอุทยานวัดได้ 8 องศาเซลเซียส จากสถิติเมื่อวานนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าเที่ยวบนดอยอินทนนท์คึกคักเป็นอย่างมาก นับได้ 4985 คน ทั้งนี้เนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นและมีเหมยขาบให้เห็นจึงเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวอยากจะดู ซึ่งวันนี้ก็ไม่ผิดหวังเช่นเดียวกัน ขณะที่มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 ทางเจ้าหน้าที่ได้เข้มงวดด้วยการตรวจหาเชื้อและวัดไข้ อีกทั้งได้ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโดยรอบสถานที่ท่องเที่ยวรวมทั้งเต็นท์ที่พักด้วย สำหรับอากาศพื้นราบเช้าวันนี้วัดได้ประมาณ 18 องศาเซลเซียส ซึ่งมีหมอกลงปกคลุมหนาแน่นเต็มไปหมด ทำให้ต้องเปิดไฟหน้ารถ เพื่อลดอุบัติเหตุ เนื่องจากวิสัยทัศน์ในการมองเห็นนั้นลดลง ส่วนบนดอยชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามยอดดอยต่าง ๆ ต้องพากันก่อกองไฟผิงและนั่งตากแดดเพื่อรอรับแสงอาทิตย์ยามเช้าเพื่อคลายหนาวได้

สนับสนุนโดย ufabet

กีฬาโรงเรียนสองพิทยาคม และโรงเรียนวังชิ้นวิทยา จัดแข่งกีฬาสี ประจำปี 2563

กีฬาโรงเรียนสองพิทยาคม และโรงเรียนวังชิ้นวิทยา จัดแข่งกีฬาสี ประจำปี 2563 เมื่อวันอังคาร ที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลาประมาณ 08.30 น. นางศุภมาส สินมณี รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ได้รับมอบหมายจาก นายเจริญชัย กิตติพีระเดช ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสีนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสองพิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีความรัก ความสามัคคี ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี และการทำงานเป็นทีมฯ ณ สนามโรงเรียนสองพิทยาคม อำเภอสอง จังหวัดแพร่โดยมีนายอดิศักดิ์ ศิริพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม นำคณะครูให้การต้อนรับ

และวันพฤหัสบดี ที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลาประมาณ 08.30 น. นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ รอง ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ได้รับมอบหมายจาก นายเจริญชัยกิตติพีระเดช ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี “ชาววังเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะให้ความสามารถด้านกีฬา สุขภาพพลามัย และความสามัคคีในหมู่คณะ ณ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่โดยมีนายสวัสดิ์ จิตรประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังชิ้นวิทยานำคณะครูต้อนรับ

สนับสนุนโดย ufa