เตรียมจัดกิจกรรม “5 ธันวามหาราช” วันที่ 4-5 ธันวาคม ที่จะถึงนี้

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสมาชิกวุฒิสภา ประชุมติดตามความคืบหน้าของการเตรียมจัดกิจกรรม “5 ธันวามหาราช” ในระหว่างวันศุกร์ ที่ 4 ถึงวันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม 2563 ที่จะถึงนี้ เน้นกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมรายได้ชุมชน และพัฒนาศักยภาพด้าน การกีฬาฟุตบอลของเยาวชน

เมื่อวานนี้ วันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อม จัดกิจกรรม “5 ธันวามหาราช” จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 โดยมี พลเอกสกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่ 1 พร้อมด้วย นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ นายจิรชัย มูลทองโร่ย สมาชิกวุฒิสภา และส่วนราชการ ในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยส่วนราชการ สถาบันการศึกษา ได้ร่วมกับ สมาชิกวุฒิสภา กำหนดจัดกิจกรรม “5 ธันวามหาราช” ในระหว่างวันศุกร์ ที่ 4 ถึงวันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม 2563 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี เทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจ ความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยแบ่งออกเป็น 6 กิจกรรม ได้แก่ โครงการแก้ไขปัญหาป้องกันไฟป่าแบบบูรณาการฯ สวนรุกขชาติห้วยแก้ว กิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำ ณ พื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ดอยปุย กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทางขึ้นพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ กิจกรรมเยี่ยมชมสินค้าและกิจกรรมส่งเสริมรายได้ และการท่องเที่ยวชุมชนโหล่งฮิมคาว อำเภอสันกำแพง กิจกรรมการมอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่โรงพยาบาลเชียงดาว และกิจกรรมการฝึกสอนกีฬาฟุตบอลให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในพื้นที่ จำนวน 20 โรงเรียน รวม 200 คน ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งจะได้มีการแถลงรายละเอียดการจัดกิจกรรมอย่างเป็นทางการแก่สื่อมวลชน ในวันอังคาร ที่ 1 ธันวาคมนี้ ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

สนับสนุนโดย ufa

เชียงใหม่ เตรียมวางมาตรการต้อนรับนักท่องเที่ยว ช่วงเดือนธันวาคม

เชียงใหม่ เตรียมวางมาตรการต้อนรับนักท่องเที่ยว ช่วงเดือนธันวาคม เมื่อวันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน 2563 จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมถอดบทเรียนพร้อมเปิดบ้านรองรับทัพนักท่องเที่ยวต้นเดือนธันวาคมนี้ และหยุดวันปลายปี หลังวันหยุดยาว วันที่ 19 ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา มีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาเกินคาด ส่งผลทำให้การจราจรตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ติดขัด จนเกิดอุบัติเหตุขึ้น ต้องประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวศึกษาเส้นก่อนออกเดินทาง ย้ำส่วนราชการต้องดูแลซ่อมแซมถนน ติดป้ายแจ้งเตือนให้เห็นชัดเจน พร้อมกับประสานงานตามแหล่งท่องเที่ยว สถานประกอบการ ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวการ์ดไม่ตก สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อย ของการท่องเที่ยววิถีใหม่แบบ New Normal

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เมื่อช่วงวันหยุดยาว ระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมานั้น จังหวัดเชียงใหม่คึกคักเนืองแน่นเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว ซึ่งเดินทางเข้ามาเกินคาดมากกว่า 1 แสนคน มาจากโครงกรกระตุ้นของรัฐบาลไทยเที่ยวไทย โครงการเราเที่ยวด้วยกันและโครงการคนละครึ่ง ส่งผลให้เศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่คึกคักมาก มีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ซึ่งนักท่องเที่ยวได้เดินทางเข้ามาด้วยรถส่วนตัวจำนวนมาก ส่งผลให้การจรราจรติดขัดตามสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังอย่างม่อนแจ่ม อำเภอแม่ริม บ้านแม่กำปอง อำเภอแม่ออน ดอยหลวงเชียงดาว อำเภอเชียงดาว ดอยสุเทพ-ปุย อำเภอเมือง และดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง ที่มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นเป้าหมายหลัก ๆ ในการเดินทางไปเที่ยวชม มีการเกิดอุบัติเหตุจำนวนมาก โดยเฉพาะเกิดอุบัติเหตุหมู่บนดอยอินทนนท์ หลังจากนี้ในเดือนธันวาคมจะมีวันหยุดยาวต้นเดือนและปลายปี

สนับสนุนโดย ufabet

ปล่อยขบวนรถขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ และคู่มือปฏิบัติงาน การเลือกตั้งท้องถิ่น

ปล่อยขบวนรถขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ และคู่มือปฏิบัติงาน การเลือกตั้งท้องถิ่น เมื่อวันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลาประมาณ 07.00 น. รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ผู้อำนวยการส่วนโครงสร้างพื้นฐาน สำนักการช่าง และผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลา ร่วมกันปล่อยขบวนรถส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์ และคู่มือปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยส่งมอบให้แต่ละอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการดำเนินการเลือกตั้ง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ โรงเรียนบ้านศาลา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

สนับสนุนโดย ufabet

ต้อนรับศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่คนใหม่ พร้อมพัฒนาการศึกษาไปกับทุกฝ่าย

ต้อนรับศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่คนใหม่ พร้อมพัฒนาการศึกษาไปกับทุกฝ่าย เมื่อวันจันทร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้การต้อนรับ ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้ย้ายมาจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน โดยมี คณะผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่คนใหม่ และคณะจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ดร.ยุพิน บัวคอม กล่าวว่า ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมที่จะร่วมพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ ไปกับทุกท่านด้วยความเต็มใจยิ่ง

ดร.ยุพิน บัวคอม เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอแม่แจ่ม และอำเภออมก๋อย รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดลำพูน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดลำพูน และจังหวัดลำปาง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต จังหวัดน่าน และปัจจุบันดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

สนับสนุนโดย ufa

มหัศจรรย์ ก๋างจ้อง ห้อยตุง เซลฟี่กับดอกทานตะวัน ที่วัดป่าพระเจ้าอุทุมพร

มหัศจรรย์ ก๋างจ้อง ห้อยตุง เซลฟี่กับดอกทานตะวัน วัดป่าพระเจ้าอุทุมพร บ้านน้ำโท้งอุดมพร ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีพุทธศาสนิกชน ประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เดินทางมาเที่ยวชมดอกทานตะวันที่กำลังบานสะพรั่งท่ามกลางทุ่งนา โดยมีสะพานขัวแตะความยาวประมาณ 250 เมตร ที่ทางวัดได้ทำขึ้น จุดที่เป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวคือความสวยงามของทุ่งดอกทานตะวันที่กำลังเบ่งบานสะพรั่งทั้งยามเช้า และยามเย็น มีผู้มาเที่ยวชมกันเป็นครอบครัว พากันใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายเซลฟี่ทุ่งดอกทานตะวัน และถ่ายบรรยากาศที่สวยงาม ซึ่งถือว่าที่แห่งนี้เป็นจุดท่องเที่ยวอีกแห่งของจังหวัดลำปาง

นอกจากนี้ภายในวัดยังได้จัดงาน มหัศจรรย์ ก๋างจ้อง ห้อยตุง โดยได้นำร่ม หลากหลายสีสันมาประดับประดา และประดับหลอดไฟเป็นลานกว้างสวยงาม และจัดให้มีกิจกรรมการฟ้อนรำ และให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมได้ร่วมทำบุญโดยการบูชาตุง เพื่อนำไปแขวนไว้ที่ลานจ้อง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ส่วนปัจจัยที่ได้จากการบุชาตุง ทางวัดจะนำไปสร้างพระธาตุ ที่เป็นแบบศิลปะล้านนา กว้าง 15 เมตรสูง 30 เมตร

สำหรับ “ตุง” เป็นภาษาถิ่นล้านนา ซึ่งภาษาไทยกลาง เรียกว่า “ธง” ตุงเป็นสิ่งที่ทำขึ้นเพื่อใช้ในงานพิธีทางพุทธศาสนา ทั้งในงานมงคลและอวมงคลต่าง ๆ โดยมีขนาดรูปทรง และการใช้วัสดุตกแต่งที่แตกต่างกันไปตามความเชื่อและพิธีกรรม ตลอดจนตามความนิยมในแต่ละท้องถิ่น ทั้งนี้การถวายตุง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ชาวล้านนาถือว่าเป็นการทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว หรือถวายเพื่อเป็นปัจจัยส่งกุศลให้แก่ตนไปในชาติหน้า ด้วยความเชื่อที่ว่าเมื่อตายไปแล้วก็จะได้เกาะยึดชายตุงขึ้นสวรรค์พ้นจากขุมนรก “การถวายตุง” จึงกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งล้านนา

สนับสนุนโดย ufabet

เชียงใหม่ 22 องศา พยากรณ์อากาศ ประจำวันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน 2563

พยากรณ์อากาศ ประจำวันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน 2563 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ ทำให้ภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีอากาศเย็นลง และอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย ในขณะที่มีลมตะวันออกยังคงพัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางพื้นที่ สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย

พยากรณ์อากาศ ประจำวันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน 2563 พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06:00 วันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ถึงเวลา 06:00 วันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน 2563

ภาคเหนือ อากาศเย็นในตอนเช้า โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ ตาก สุโขทัย และกำแพงเพชร อุณหภูมิต่ำสุด 16-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส ยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 7-16 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็นในตอนเช้า และอุณหภูมิลดลงเล็กน้อย อุณหภูมิต่ำสุด 20-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ยอดภูอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10-17 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ภาคกลาง เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่ และมีลมกระโชกแรง ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี อุทัยธานี และนครสวรรค์ อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ภาคตะวันออก เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง
อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

สนับสนุนโดย ufabet

นักเรียนโรงเรียนวารี รับราวัลรองชนะเลิศนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์

นักเรียนโรงเรียนวารี รับราวัลรองชนะเลิศนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวารี ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการประกวดชุมนุมนักวิทยาศาสตร์ รุ่นเยาว์ – มูลนิธิเอสซีจี ณ อิมแพคชาแลนเจอร์ เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 16 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

จากกิจกรรมเด่นในการทำกิจกรรมชุมนุมนักอุตุนิยมวิทยารุ่นเยาว์ เรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสีท้องฟ้ากับปริมาณความหนาแน่นของฝุ่น PM10 และ PM2.5 ในบรรยากาศ โดย
– เด็กหญิงนภิสรา กลิ่นขจร
– เด็กหญิงพิมพ์นารา มูลสระดู่
– เด็กชายบูรภัทร ตัญจพัฒน์กุล
ครูที่ปรึกษา คือ ครูบรรณารักษ์ ตัญจพัฒน์กุล

สนับสนุนโดย ufa

หนุ่มอำเภอลี้วัยเบญจเพส ซิ่งจักรยานยนต์ชนรถพ่วง 18 ล้อ ดับอนาถ

หนุ่มอำเภอลี้วัยเบญจเพส ซิ่งจักรยานยนต์ชนรถพ่วง 18 ล้อ ดับอนาถ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2563 เวลาประมาณ 19.45 น. พนักงานสอบสวน สภ.ลี้ จังหวัดลำพูน รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนรถบรรทุกพ่วง 18 ล้อที่บนถนนสายลำพูน-ลี้ บริเวณใกล้กับ อบต.เวียงแก้ว จึงรุดไปยังที่เกิดเหตุพร้อมด้วยหน่วยกู้ชีพฯเวียงแก้ว และกู้ภัยฯมูลนิธิพุธไธสวรรย์ จุดอำเภอลี้ พบมีรถบรรทุกพ่วง 18 ล้อ คลุมผ้าใบทะเบียน 70-7055 สีขาว จอดขวางลำอยู่กลางถนน และที่พื้นถนนกลางลำรถ มีรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า MSX สีแดง ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนติดใกล้ท้องรถ มีร่างของชายคนหนึ่งนอนคว่ำหน้าอยู่เลือดไหลนองเต็มพื้น จึงนำร่างออกมาปรากฎว่าได้เสียชีวิตแล้ว ทราบชื่อ นายธีระ ปิ่นตาคำ อายุ 25 ปีอยู่บ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 10 บ้านหนองบัวคำ ตำบลเวียงแก้ว อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

เบื้องต้นทราบว่า นายธีระฯได้ยืมรถจักรยานยนต์ของเพื่อนขณะนั่งสังสรรค์กันเพื่อไปธุระ เมื่อขับขี่มาถึงที่เกิดเหตุได้มีรถบรรทุกพ่วง 18 ล้อ โดยคนขับกลับรถกลางถนนประกอบกับเป็นบริเวณที่มืด ทำให้นายธีระมองไม่เห็นได้ขับรถจักรยานยนต์พุ่งชนเข้ากลางลำอย่างแรงจนเป็นเหตุให้เสียชีวิตคาที่ เพื่อนๆของนายธีระ ทราบเหตุได้รุดมาทีเกิดเหตุพบว่าเพื่อนเสียชีวิตแล้วถึงกับเป็นลมล้มพับทางกู้ภัยฯต้องทำการปฐมพยาบาลกันวุ่น

จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวคนขับรถบรรทุกพ่วง 18 ล้อเพื่อไปทำการสอบสวนดำเนินคดี และทางกู้ภัยฯได้นำรถน้ำของ อบต.เวียงแก้ว ทำความสะอาดพื้นถนนเพื่อป้องกันเหตุซ้ำซ้อนเกิดขึ้น

สนับสนุนโดย ufabet

หยุดยาว แหล่งท่องเที่ยวคึกคัก นักท่องเที่ยวหลั่งไหลสัมผัสอากาศหนาว เมืองน่าน

หยุดยาว แหล่งท่องเที่ยวคึกคัก นักท่องเที่ยวหลั่งไหลสัมผัสอากาศหนาว เมืองน่าน เมื่อช่วงระหว่างวันพฤหัสบดี ที่ 19 ถึงวันอาทิตย์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2563 ที่ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสอากาศหนาว ในจุดท่องเที่ยวต่าง ๆ ในวันหยุดยาว 4 วัน แห่ขึ้นสัมผัสอากาศหนาวบนดอยภูคา กันอย่างเนืองแน่น บ้างก็แวะตำหนักเจ้าหลวงภูคา นักท่องเที่ยวได้จอดรถลงนมัสการ ขอพรจากเจ้าหลวงภูคาเพื่อเป็นสิริมงคล แต่ตนเองและครอบครัวขอให้ได้เดินทางด้วยความปลอดภัย บ้างก็นำเครื่องเซ่นไหว้มากราบไหว้ หลังจากที่ได้บนบานศาลกล่าวและสำเร็จสมความมุ่งมาดปรารถนา

อำเภอบ่อเกลือ ซึ่งมีบ่อเกลือสินเธาว์ภูเขาหนึ่งเดียวในโลกที่ตำบลบ่อเกลือใต้อำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่าน โดยนักท่องเที่ยวได้ชม บ่อเกลืออายุ 600 กว่าปี เป็นบ่อเกลือโบราณและชมการ ต้มเกลือ โดยเฉพาะดอกเกลือที่มีราคาสูง กิโลกรัมละ 300 บาท โดยมีนักท่องเที่ยวแห่กันมาที่บ่อเกลือเป็นจำนวนมาก ทำให้การเดินทางไม่สะดวกเท่าที่ควรรถติดบ้างบางเวลา หลังจากนั้นนักท่องเที่ยวก็กลับลงไป ซื้อของฝากสินค้าโอทอป เป็นเครื่องเงิน จากดอยซิลเวอร์ ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเครื่องเงินที่ใหญ่ที่สุดในเมืองน่านตั้งอยู่ที่อำเภอปัว โดยบริษัทดอยซิลเวอร์ ได้จัดโปรโมชั่นลดแถมพิเศษให้กับนักท่องเที่ยวที่ได้ไปอุดหนุนในช่วงนี้จนถึงช่วงปีใหม่ โดยจะลดราคาที่ติดตามป้าย 50% พร้อมทั้งแถมคูปองเพื่อจับฉลาก(สอยดาว) เพื่อให้กับลูกค้า ได้รับรางวัลอีกต่อหนึ่ง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เงินของทางร้านที่จะสมนาคุณให้กับลูกค้าอีกด้วย

สนับสนุนโดย ufabet

นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้าท่องเที่ยว จังหวัดแม่ฮ่องสอน อย่างคึกคัก

นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้าท่องเที่ยว จังหวัดแม่ฮ่องสอน อย่างคึกคัก เมื่อวาน วันศุกร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน ได้ออกมารายงานสถานการณ์ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ช่วงวันหยุดยาวเริ่มตั้งแต่วันที่ 19 – 22 พฤศจิกายน 2563 ว่าภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน นักท่องเที่ยวเริ่มทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ทำให้แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยประมาณ 90 % และ นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่ยังตกค้างในประเทศไทย และสำหรับพฤติกรรมคนไทยนิยม ขับรถมาท่องเที่ยว road trip เป็นกลุ่ม ครอบครับ เพื่อน ผู้สูงวัย และเดินทางมากับบริษัทนำเที่ยว ส่วนใหญ่มาจากภาคเหนือ กรุงเทพ และภูมิภาคอื่น ๆ แหล่งท่องเที่ยวที่ได้ความสนใจ อำเภอปาย และถนนคนเดิน อำเภอเมือง รักไท ปางอุ๋ง ทุ่งบัวตอง และอำเภอแม่สะเรียง

โดยคาดว่าช่วงวันหยุดยาวนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีอัตราการพักเฉลี่ยอยู่ประมาณ 80- 90 % ปัจจัยที่สนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน สภาพอากาศที่เริ่มเย็นและมีความเป็นธรรมชาติ เส้นทางการขับรถเที่ยวน่าสนใจ จุดชมวิวทะเลหมอก และสำคัญท่องเที่ยวทุ่งบัวตอง มีการเปิดเส้นทาง บินจากกรุงเทพ(ดอนเมือง) สู่สนามบินแม่ฮ่องสอน ไป – กลับ ทำให้นักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพที่มีกำลังซื้อ ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวได้ง่าย และคาดการณ์ว่าสถานการณ์ท่องเที่ยว ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 – ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 น่าจะได้รับกระการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีปัจจัยจากรัฐบาลที่เอื้อต่อการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็น เราเที่ยวด้วยกัน กำลังใจ คนละครึ่ง ที่ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศได้เป็นอย่างดี

สนับสนุนโดย ufabet